Historia

Przekazanie Domu odbyło się bardzo uroczyście w dniu 12.10.1983 roku przy udziale Pana Miśkiewicza, Wojewody Szczecińskiego Pana Stanisława Malca oraz przedstawicieli: Wojska Polskiego, Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UW. Dom budowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i z pomocą Kombatantów.
Były przemówienia Orkiestra ZW. Harcerstwa odegrała Hymn Narodowy. Odsłonięto tablicę pamiątkową w holu przy wejściu głównym.

Pierwszym dyrektorem już w czasie budowy Domu był Pan Gargol Kazimiez.
Pierwszymi lokatorami Domu byli: Wacława i Kazimierz Słowińscy.
Pierwszymi pracownikami etatowymi byli: dr Zdzisław Chudycki, dr Janina Sokołowska, dr Bogusław Czerny; pielęgniarki: Krystyna Ratajczak, Bożena Zielińska, kierownik sekcji żywienia: Bogusława Jaworowska.

Od stycznia 1984 roku rozpoczęła działalność kuchnia, biblioteka, pralnia oraz gabinety: lekarski, pielęgniarski. W mieszkaniach zainstalowano domofony do łączności z gabinetem dyżurnym pielęgniarek. W 1984 roku – wybrano pierwszy Samorząd Mieszkańców.

Oferta

W Domu dużą wagę przywiązujemy do zajęć:

  • podnoszących sprawność fizyczna nakierowane są w szczególności na poprawienie koordynacji ruchowej mieszkańców Domu. Zajęcia te prowadzone są w czterech grupach terapeutycznych tj.: grupa obejmująca zajęcia prowadzone indywidualnie z mieszkańcami, grupa mieszkańców wykonujących ćwiczenia w sali rehabilitacyjnej pod nadzorem, grupa mieszkańców korzystających zabiegów fizykalnych oraz grupa wykonująca ćwiczenia samodzielnie w sali rehabilitacji.
  • psychoterapeutycznych, które służą zwalczaniu złych nastrojów, lęku, braku wiary we własne siły a także w przełamywaniu barier we wzajemnych kontaktach ze współmieszkańcami i personelem Domu.
  • terapii zajęciowej, która organizowana jest głównie dla mieszkańców stosunkowo sprawnych, którzy są w stanie dotrzeć na nie, a ich stan nie przeszkadza w wykonywaniu prostych prac. Wykonane prace ozdabiają Dom i są wysyłane na liczne konkursy i wystawy.
  • muzykoterapii. W Domu powstał i prężnie działa chór „SREBRNA MŁODOŚĆ”, prowadzony przez terapeutę z przygotowaniem muzycznym. W ramach zajęć przygotowuje się programy muzyczne i poetyckie, które wystawiane są na terenie Domu jak również poza nim na różnych spotkaniach okazjonalnych.
  • kulturalno-oświatowych podczas których mieszkańcy czytają i słuchają utwory literackie, a także organizowane są różnego rodzaju wycieczki, imprezy rekreacyjne, bale, wieczorki taneczne, występy zespołów muzycznych inne imprezy tego typu.

 

O domu

Witamy Państwa bardzo serdecznie na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

Nasz Dom przeznaczony jest dla 238 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Obiekt Domu to budynek 5-kondygnacyjny, 3 segmentowy, podpiwniczony usytuowany w dzielnicy Szczecin– Pogodno w centralnym punkcie osiedla Zawadzkiego-Klonowica. W budynku "A" znajdują się pokoje jednoosobowe w systemie aneksowym (dwa pokoje, wspólna łazienka, przedpokój oraz kuchenka podręczna). W budynkach "B" i "C" znajdują się pokoje jedno i dwuosobowe wszystkie z przyległymi węzłami sanitarnymi. Obiekt wyposażony jest w windy, system alarmowo-przeciwpozarowy, system przyzywowo-alarmowy. Dom ponadto posiada jadalnię, świetlicę, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pomieszczenie do prania i suszenia, miejsce kultu religijnego, pokoje gościnne oraz pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, kuchenki pomocnicze. W Domu znajduje się własna kuchnia wraz z zapleczem kuchennym zapewniająca mieszkańcom odpowiednie posiłki zgodnie z normami żywieniowymi dla osób w podeszłym wieku i zaleceniami lekarskimi stosownie do stanu zdrowia i schorzeń mieszkańców. Teren wokół Domu jest zagospodarowany – drogi spacerowe wyłożone kostką, wydzielone jest miejsce rekreacyjne przy wejściu głównym do budynku wyposażone w ławki, co pozwala mieszkańcom na przebywanie na świeżym powietrzu.
                 Jeśli nie mieli jeszcze Państwo okazji odwiedzić naszego Domu to serdecznie zapraszamy.