Historia

Przekazanie Domu odbyło się bardzo uroczyście w dniu 12.10.1983 roku przy udziale Pana Miśkiewicza, Wojewody Szczecińskiego Pana Stanisława Malca oraz przedstawicieli: Wojska Polskiego, Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UW. Dom budowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i z pomocą Kombatantów.
Były przemówienia Orkiestra ZW. Harcerstwa odegrała Hymn Narodowy. Odsłonięto tablicę pamiątkową w holu przy wejściu głównym.

Pierwszym dyrektorem już w czasie budowy Domu był Pan Gargol Kazimiez.
Pierwszymi lokatorami Domu byli: Wacława i Kazimierz Słowińscy.
Pierwszymi pracownikami etatowymi byli: dr Zdzisław Chudycki, dr Janina Sokołowska, dr Bogusław Czerny; pielęgniarki: Krystyna Ratajczak, Bożena Zielińska, kierownik sekcji żywienia: Bogusława Jaworowska.

Od stycznia 1984 roku rozpoczęła działalność kuchnia, biblioteka, pralnia oraz gabinety: lekarski, pielęgniarski. W mieszkaniach zainstalowano domofony do łączności z gabinetem dyżurnym pielęgniarek. W 1984 roku – wybrano pierwszy Samorząd Mieszkańców.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.