Prelekcja Pani Cecylii Judek pt.  „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” – 08.10.2018r.

Dnia 08.10.2018r. Pani Cecylia Judek – Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej – poprowadziła wykład połączony z pokazem slajdów na temat „ życia i twórczości Stefana Żeromskiego” – pisarza, społecznika i bibliotekarza. Dzięki wykładowi Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 3 poznali szczegółowo sylwetkę pisarza żyjącego na przełomie XIX i XX w, piszącego w epoce pozytywizmu i początków naturalizmu. Pani Cecylia przybliżyła także niuanse życia prywatnego od młodości po lata dojrzałe, ciekawe losy autora „Przedwiośnia”, przebywającego w kraju i na emigracji, podtrzymującego świadomość narodową, piszącego pięknym językiem ojczystym. Stefan Żeromski to patriota dbający o nauczanie dzieci młodzieży polskiej, pielęgnujący pamiątki polskie i pamięć narodową.  Pisał opowiadania, powieści, dramaty („Przedwiośnie”, „Dzieje grzechu”, „Uroda życia”, „Róża”, „Wiatr od morza”, „Zmierzch”, „Uciekła mi przepióreczka”). Pani Judek podczas prelekcji przytaczała całe wersy z prozy Żeromskiego, pokazując nam bogactwo jego języka. Wykład Seniorzy przyjęli w skupieniu i z uwagą. Był to kolejny pełen emocji i nowej wiedzy wykład, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony Uczestników.