Spotkanie Seniorów z prof. Łukaszem Tomczakiem. Wykład pt. „Obywatel niepodległej Polski” –  11.10.2018r.

 

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 3 przy ul. Ściegiennego 62 w Szczecinie uczestniczyli w dniu 11.10.18r. w niezwykle ciekawych zajęciach poprowadzonych przez   prof. Łukasza Tomczaka na Uniwersytecie Szczecińskim Wydziału Humanistycznego,                       w pracowni Badań Wyborczych. Podczas zajęć oglądali oryginalne plakaty wyborcze                       ze zbiorów pracowni politologii, które powstały od 1990r., plakaty wyborcze prezydenckie, do parlamentu oraz plakaty  samorządowe. Prof. Tomczak omawiał stronę wizualną i przekaz plakatów, jakie powstały na przestrzeni tych lat, wykazując  ich mocne i słabe strony. Podopieczni mogli bliżej zapoznać się z plakatami wielu znanych i mniej znanych polityków: m.in. Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego, Wałęsy, Komorowskiego, Dudy, Mazowieckiego, Nitrasa, Piechoty, Leppera, Suchockiej.  Poznali także plakaty wyborcze z innych państw, m.in. z Niemiec, Hiszpanii, a nawet z Syrii. Widoczne błędy i plusy przekazu treści w tych plakatach, zmiana mody, kolorystyka, ujęcia, wszystko to zostało uwypuklone podczas wykładu. Seniorzy mieli też okazję porozmawiać o nadchodzących wyborach samorządowych, rodzaju kart wyborczych czy zmianach  w prawie wyborczym.

Wykład spotkał się z dużym uznaniem ze strony naszych Podopiecznych.