„Zajęcie jest najlepszym 
naturalnym lekarzem i 
podstawą szczęścia 
człowieka”

Galen

Zgodnie z tym twierdzeniem w naszym Domu prowadzone są zajęcia z terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą. Inaczej jest to leczenie „poprzez pracę”. Zajęcia organizowane są głównie dla wszystkich chętnych mieszkańców. Na parterze Domu działają pracownie terapii zajęciowej, w której codziennie odbywają się ciekawe formy terapii. Formy zajęć są różne i dostosowane do możliwości oraz zainteresowań mieszkańca. Liczną grupę stanowią osoby, które uczestniczą w arteterapii (pracach plastycznych), malują, rysują, wyklejają itp. Kolejna prężną grupą są Panie, które chętnie uczestniczą w zajęciach kulinarnych pomagają przy wypiekach na różne uroczystości w Domu. W Domu mieszkają również Panie, które w wolnych chwilach haftują, wyszywają i robią na drutach. Poza tym w Domu mamy bibliotekę z licznym zbiorem książek, a także mieszkańcy mają dostęp do codziennej prasy po którą chętnie sięgają.

Dzięki współpracy z Fundacją dr Clown oraz firmą Mars Polska nasi Mieszkańcy mają możliwość korzystania z zajęć dogoterapii.