Uroczyste obchody „DniaChłopaka” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza6 w Szczecinie – 28.09.18r.

ChoćDzień Chłopaka nie ma zbyt długiej tradycji, a jego geneza i historia niesą do końca jasne, to wiadomo, że obchody jego zapoczątkowanona wyspach Trinidad i Tobago w 1999r. Zapewne jednak nie było tamwtedy tak wesoło jak wczoraj – w piątek 28 września w Dziennym DomuPomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie! Żeńska część gronaw naszym Ośrodku zdecydowała bowiem przygotować dla wszystkich chłopaków -naszychUczestników – niespodziankę. Zaproszeni do jadalni Domu bohaterowieuroczystości zostali zaskoczeni słodkim poczęstunkiem, podarunkiem iżyczeniami. Dodatkowo postanowiłyśmy wspólnie odśpiewać „sto lat” dlawszystkich Panów. Wydarzeniu temu towarzyszyły oczywiście wspólne tańce wrytmie tango. Nie zabrakło również wierszy specjalnie przygotowanych na tęuroczystość: ,,… w tymdniu szczególnym – września trzydziestego, witamy serdecznie chłopaka każdego… Dzisiajświęto Wasze, dzień prezentów, życzeń, innych przyjemności już nawet niezliczę”! Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy. Zdjęcia wykonanepodczas uroczystości są miłym wspomnieniem tych chwil, o których będziemypamiętali długo!