W Domu dużą wagę przywiązujemy do zajęć:

  • podnoszących sprawność fizyczną nakierowane są w szczególności na poprawienie koordynacji ruchowej mieszkańców Domu. Zajęcia te prowadzone są w czterech grupach terapeutycznych tj.: grupa obejmująca zajęcia prowadzone indywidualnie z mieszkańcami, grupa mieszkańców wykonujących ćwiczenia w sali rehabilitacyjnej pod nadzorem, grupa mieszkańców korzystających z zabiegów fizykalnych oraz grupa wykonująca ćwiczenia samodzielnie w sali rehabilitacji.
  • psychoterapeutycznych, które służą zwalczaniu złych nastrojów, lęku, braku wiary we własne siły a także w przełamywaniu barier we wzajemnych kontaktach ze współmieszkańcami i personelem Domu.
  • terapii zajęciowej, która organizowana jest głównie dla mieszkańców stosunkowo sprawnych, którzy są w stanie dotrzeć na nie, a ich stan nie przeszkadza w wykonywaniu prostych prac. Wykonane prace ozdabiają Dom i są wysyłane na liczne konkursy i wystawy.
  • muzykoterapii – w Domu powstał i prężnie działa chór „SREBRNA MŁODOŚĆ”, prowadzony przez terapeutę z przygotowaniem muzycznym. W ramach zajęć przygotowuje się programy muzyczne i poetyckie, które wystawiane są na terenie Domu jak również poza nim na różnych spotkaniach okazjonalnych.
  • kulturalno-oświatowych podczas których mieszkańcy czytają i słuchają utwory literackie, a także organizowane są różnego rodzaju wycieczki, imprezy rekreacyjne, bale, wieczorki taneczne, występy zespołów muzycznych inne imprezy tego typu.