Mieszkańcy mają zapewnione usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne sprawowane przez wykwalifikowany personel. Dom świadczy na rzecz mieszkańców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Dotyczy to w szczególności:

 • zapewnienie godności i intymności
 • pomoc w utrzymaniu czystości w pokoju,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • regularne przyjmowanie leków,
 • pilnowanie terminów badań kontrolnych u lekarza pierwszego kontaktu i u lekarzy specjalistów,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z mieszkańcami,
 • dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożyciu,
 • pomoc przy toalecie porannej i wieczornej,
 • profilaktyka przeciwodleżynowa,
 • terapia zajęciowa,
 • muzykoterapia,
 • rehabilitacja,
 • imprezy kulturalno – oświatowe

Opiekę socjalną dla naszych mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni, którzy zajmują się: przyjęciem do Domu, sprawami socjalnymi, problemami prawnymi, kontaktem z rodziną, sprawami bytowymi, rozwiązywaniem ewentualnych problemów na terenie Domu, kontaktami ze środowiskiem, zmiany miejsca zamieszkania na terenie Domu, itp. Wszyscy mieszkańcy mają swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu. Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zapewnia również warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.