Dzień Patrona Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

Dzień Patrona Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

W dniu 20 maja 2019r. na zaproszenie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie p. płk SG Macieja Jędrzejowskiego delegacja naszych mieszkańców wzięła udział w Dniu Otwartych Koszar.

Funkcjonariusze SG zaprezentowali odwiedzającym umiejętności i wyposażenie Straży Granicznej.

W Archiwum Centralnym SG zorganizowano wystawę pt. „Formacje Ochrony Granicy Rzeczpospolitej”. Zagrała Orkiestra Morskiego Oddziału SG.

Był pokaz psów służbowych i grupy pirotechników oraz występ grupy rekonstrukcyjnej Drużyny Grodu Trzygłowa.

Była wojskowa grochówka i swojski chleb ze smalcem.

Zaprezentowały się również służby i instytucje współpracujące m.in. Policja, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Instytut Pamięci Narodowej, Straż Miejska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Frekwencja, pogoda i humory dopisały. Nasi podopieczni wrócili do Domu
w dobrych humorach, pełni wrażeń i pozytywnej energii.